E-Posta
Şifre

Bilanço Kontrolü Hesabıİhale Araçları


İhaleye sunulan bilanço belgesinin yeterlik kontrolü. Bilanço rasyoları hesabı. İhale konusu ciro güncelleme hesabı. Cari oran, Özkaynak oranı, Borç oranı. Bilanço Yeterlik Hesabı Raporu (.xlsx)

Bir önceki yıl eklensin mi?
Hesaplama Bilgileri
Yıl Dönen Varlıklar Kısa Vadeli Borçlar Öz Kaynaklar Toplam Aktif Kısa Vadeli Banka Borçları Yıllara Sari İnşaat Maliyet. Yıllara Yaygın İnşaat Hak. Gel.