E-Posta
Şifre

İhale Konusu Ciro/İş Hacmi Güncelleme (Fatura Güncelleme)İhale Araçları


İş hacmine ilişkin belge tutarlarının güncellemesi. İhale konusu ciro(iş hacmi) belgesinin güncel değerinin hesabı. İhale konusu faturalarıngüncellenmesi. Hakediş gelirlerinin güncellenmesi. İhale konusu cironunyeterlik hesabı. İhale Konusu Ciro Güncelleme Raporu (.xlsx)

İlan / Davet Tarihi
RadDatePicker
Open the calendar popup.
İhale Konusu Cirolar
Yıl İhale Konusu Ciro Güncellenmiş İhale Konusu Ciro