E-Posta
Şifre

İhale Araçları


Kamu kurumları ve yüklenici firmalar için endeksler, katsayılar ve belge güncelleme araçları. Dilerseniz hesap sonuçlarını rapor olarak alabilme imkanı. Hepsi çok kullanışlı, hepsi ücretsiz.

İnşaat Maliyet Endeksi ve Değişim Oranı İnşaat Maliyet Endeksi ve Değişim Oranı
TÜİK tarafından yayınlanan işçilik ve malzeme ayrımında inşaat maliyetlerindeki değişimleri ölçen fiyat endeksidir.
Yapım İşleri Fiyat Farkı Endeksleri (Kasım 2013 sonrası işler) Yapım İşleri Fiyat Farkı Endeksleri (Kasım 2013 sonrası işler)
Yapım işleri fiyat farkı hesabında kullanılan katsayılar. TUİK Tarafından yayınlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi - Kısım, Bölüm ve Gruplar (2003=100) ağırlık oranları üzerinden verilen fiyat farkı hesabına esas endeks katsayıları.
Hizmet İşleri Fiyat Farkı Endeksleri (Kasım 2013 sonrası işler) Hizmet İşleri Fiyat Farkı Endeksleri (Kasım 2013 sonrası işler)
Hizmet alım işleri fiyat farkı hesabında kullanılan katsayılar.TUİK Tarafından yayınlanan; Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi - Kısım, Bölüm ve Gruplar (2003=100) ağırlık oranları üzerinden verilen fiyat farkı hesabına esas endeks katsayıları ile Tüketici Fiyat Endeksleri (2003=100) Madde Seperi ve Ortalama Madde Fiyatları endeksleri.
Yİ-ÜFE Endeksleri Yİ-ÜFE Endeksleri
TUİK Tarafından yayınlanan 2003=100 Yurt İçi Üretici Fiyatları endeksleri.
Tüketici Fiyat Genel Endeksi ve Değişim Oranları (2003=100) Tüketici Fiyat Genel Endeksi ve Değişim Oranları (2003=100)
TUİK tarafından yayınlanan 2003=100 Tüketici Fiyat Endeksleri.
Tüketici Fiyat Genel Endeksi ve Değişim Oranları (1994=100) Tüketici Fiyat Genel Endeksi ve Değişim Oranları (1994=100)
TUİK tarafından yayınlanan 1994=100 Tüketici Fiyat Endeksleri.
EPDK - Elektrik Faturalarına Esas Vergi, Fon ve Pay Hariç Tarifeler EPDK - Elektrik Faturalarına Esas Vergi, Fon ve Pay Hariç Tarifeler
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 3 ayda bir yayınlanan tarife tabloları. EPDK tarafından yayınlanan vergi, fon ve pay hariç tarfiler.
Fiyat Farkı Katsayıları Fiyat Farkı Katsayıları
Yapım işleri, Hizmet ve Danışmanlık ihalelerinin fiyat farkı hesabında kullanılan katsayılar. Fiyat farkı TUİK endeksleri. Yapım, Hizmet, Danışmanlık fiyat farkı hesabı katsayıları.
ÜFE Endeksleri ÜFE Endeksleri
TÜİK tarafından yayınlanan 2003 ve sonrası ÜFE endeksleri.
TEFE Endeksleri TEFE Endeksleri
TÜİK tarafından yayınlanan 1994 ve sonrası TEFE endeksleri.
Tarih Aralığı, Takvim Günü, İş Günü Hesaplama Tarih Aralığı, Takvim Günü, İş Günü Hesaplama
Tarih hesaplama aracı. İki tarih arasındaki gün sayısını hesaplama. İki tarih arasındaki iş günü sayısını hesaplama. İki tarih arasındaki takvim günü sayısını hesaplama. Hizmet alım ihalelerinde çalışılacak gün sayısının hesaplanması. Bir tarihten sonraki / önceki gün sayısına göre tarih bulma hesabı.
Mezuniyet Belgesi (Diploma) Yeterlilik Hesabı Mezuniyet Belgesi (Diploma) Yeterlilik Hesabı
Mezuniyet Belgesi(Diploma) Yeterlilik Hesabı aracı; yapım işleri ihalelerinde iş deneyim yeterlik belgesi olarak mezuniyet belgesininin sunulması durumunda, mezuniyet belgesinin güncel değerini hesaplayabilir.
İş Deneyim Belgesi Güncelleme (Raporlu) İş Deneyim Belgesi Güncelleme (Raporlu)
İhaleye sunulan iş deneyim belgesinin güncelleme hesabı. İş deneyim belgesinin güncel değerinin bulunması. Belge güncelleme aracı. İş Deneyim Belgesi Güncelleme Raporu (.xlsx)
Toplam Ciro/İş Hacmi Güncelleme Hesabı (Raporlu) Toplam Ciro/İş Hacmi Güncelleme Hesabı (Raporlu)
İş hacmine ilişkin belge tutarlarının güncellemesi. İhaleye sunulan toplam ciro(iş hacmi) belgesinin güncel değerinin hesabı. Toplam ciro güncellemesi hesabı. İhaleye sunulan toplam cironun yeterlik hesabı. Toplam Ciro Güncelleme Raporu (.xlsx).
İhale Konusu Ciro/İş Hacmi Güncelleme (Fatura Güncelleme) (Raporlu) İhale Konusu Ciro/İş Hacmi Güncelleme (Fatura Güncelleme) (Raporlu)
İş hacmine ilişkin belge tutarlarının güncellemesi. İhale konusu ciro(iş hacmi) belgesinin güncel değerinin hesabı. İhale konusu faturalarıngüncellenmesi. Hakediş gelirlerinin güncellenmesi. İhale konusu cironunyeterlik hesabı. İhale Konusu Ciro Güncelleme Raporu (.xlsx).
Bilanço Kontrolü Hesabı (Raporlu) Bilanço Kontrolü Hesabı (Raporlu)
İhaleye sunulan bilanço belgesinin yeterlik kontrolü. Bilanço rasyoları hesabı. İhale konusu ciro güncelleme hesabı. Cari oran, Özkaynak oranı, Borç oranı. Bilanço Yeterlik Hesabı Raporu (.xlsx)
Sınır Değer Hesaplama (Raporlu) Sınır Değer Hesaplama (Raporlu)
Yapım işleri için sınır değer hesaplama aracı. Sınır değerhesaplama Excel rapor. Aşırı düşük teklif sınır değerinin bulunması. Sınırdeğer katsayısı.
Doğrusal Orantı (Enterpolasyon) Hesabı Doğrusal Orantı (Enterpolasyon) Hesabı
Danışmanlık ihalelerinde kısa liste ve teknik puanlanmadakullanılan doğrusal orantı (Enterpolasyon) hesabı.Enterpolasyonla ara değerhesaplama. Makine tesisat pozları birim fiyatlarının enterpolasyonla bulunması.
Parasal Tutar Güncelleme Parasal Tutar Güncelleme
Parasal bir tutarın bugünkü değerini hesaplama, yaklaşık maliyetin güncellenmesi gibi. Örneğin ÜFE bazlı kira artışı hesabınızı burada yapabilirsiniz.
Pursantajdan Maliyet Hesaplama Pursantajdan Maliyet Hesaplama
Anahtar teslim götürü bedel işlerde, bir pozun pursantajından yola çıkarak işin yaklaşık maliyetini hesaplayabilirsiniz.